× Olosuhteiden valvonta Tärinän mittaus Ennakoiva kunnossapito Osaamisemme Kiinnostuitko?
Suomen yrittäjien jäsenyritys
Suomen vahvimmat 2019 (asiakastieto.fi)
☰ valikkoon

iot4work

ratkaisuja työntekoon

×

Älykästä anturointia

teollisuuteen, rakentamiseen ja kunnossapitoon

Iot4work on Energiatalouden, energiankäyttöön liityvän data-analytiikan ja energia-alan projektikonsultointiin erikoistuneen Edapco Oy:n aputoiminimi. Iot4work toteuttaa ratkaisuja rakentamisen ja kunnossapitotyön tehostamiseen.

Ratkaisumme edistävät energiansäästöä ja pienentävät hiilipäästöjä ja kustannuksia.

Olosuhteiden valvonta


Työskentelyolosuhteiden mittauksella ja valvonnalla varmistetaan kustannustehokkaat ja turvalliset olosuhteet työmaalla tai tehtaalla.

Valvottavia asioita ovat mm. lämpötila, kosteus, ilmanpaine. Lisäksi voidaan valvoa hiilidioksidin CO2 sekä hiilimonoksidin CO (häkä) pitoisuuksia että muita haitallisia tai myrkyllisiä kaasuja.

Mitattujen arvojen perusteella ilmanvaihtoa ja lämmitystä voidaan säätää optimaalisesti ja säästää näiden kustannuksissa.

Lue lisää olosuhteiden valvonnan ratkaisuistamme.

Tärinän mittaus


Tärinän mittausta voidaan käyttää rakenteiden (rakennus tai silta) kunnonvalvonnassa. Lisäksi sitä voidaan käyttää ennakoivassa kunnossapidossa ja tunnistaa viallinen koneen laakeri ennen kuin se vioittuu täysin ja leikkaa kiinni.

Pyörivän liikkeen tärinän mittausta voidaan täydentää esim. lämpötila- ja ääni-antureilla. Tärinän lisäksi viallinen laakeri myös lämpenee ja pitää epänormaalia ääntä esim. ujeltaa tai jyrisee pyörimisnopeudesta riippuen.

Kaikki asioita, jotka jo eläkkeelle jäänyt 'vanha kunnossapitomestari' osasi 'huonosta kuulostaan' huolimatta kuulla.

Ennakoiva kunnossapito


Ennakoivassa kunnossapidossa seurataan koneen tai laitteen lämpötilaa, ääntä tai tärinää. Näiden perusteella voidaan päätellä mahdollinen vikaantuminen ennen kuin se tapahtuu.

Ennakoiva kunnossapito säästää sekä välittömiä kustannuksia (koneen tai laitteen korjaus) että välillisiä kustannuksia (menetetty tuotanto ja huonontunut brändi-imago sekä maine).

Ennakoivan kunnossapidon tekoälyyn perustuva päättely parantuu mitä enemmän mitattua dataa (kokemusperäistä tietoa) on olemassa.

Lue lisää ennakoivan kunnossapidon ratkaisuistamme.


Osaamisemme

Osaamme energia-alan, kumppaniverkostomme avulla sähkötyöt. Osaamme automaation, CAN:in, konetekniikan ja LVI-tekniikan.

Osaamme dynaamiset ja skaalautuvat kaikissa päätelaitteissa toimivat web- ja mobiilisovellukset. Toimialaosaamisemme on hyvä.

 • OSAAMME JA AUTAMME ASIAKKAITAMME NÄISSÄ ASIOISSA
 • Teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon prosessien tehostaminen
 • Kiinteistöjen ja teollisuuden energiansäästömahdollisuuksien kartoitus ja toteutus
 • Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden asennus yhdessä kumppanimme kanssa
 • PDM ja PIM
 • Käsiteanalyysi, tietokanta- ja tietojärjestelmien suunnittelu
 • Projektien Scope Management
 • EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
 • HALLITSEMME NÄITÄ VÄLINEITÄ JA TYÖKALUJA
 • Sql-Server ja Oracle
 • C#, VB, Python, Javascript, Xamarin, node.js
 • HTML5, Bootstrap, CSS
 • Agile Scrum, Kanban, Lean
 • Eri valmistajien IoT laitteita ja niiden ohjelmakirjastoja

Teemme responsiivisia käyttölaitteen mukaan skaalautuvia sivuja

Kokeile esimerkiksi kääntämällä puhelintasi tai tablet-laitettasi.

Skaalautuvien web-sivujen lisäksi teemme mobiilisovelluksia Xamarin:lla ja C#:lla.

Luonnollisesti nämä ovat skaalautuvia. Kuluttajille tarkoitettuihin palveluihin ja tuotteisiin voit tutustua iot4people.com - sivuillamme.


Lisää olosuhteiden valvonnasta

Lämpötilan ja kosteuden mittauksella voidaan valvoa kuljetusehtojen täyttymistä.

Etenkin elintarvikekuljetuksissa kuljetuksen kylmäketjun katkeamattomuus ja asianmukaisen kuljetuksen todistettavuus jälkikäteen on ehdottoman tärkeää.

Elintarvikekuljetusten lisäksi myös monet muut kuljetukset höytyvät olosuhteiden seurannasta, koska sillä voidaan selvittää mm. toimitetun tuoteen mahdollinen vioittuminen kuljetuksen aikana etenkin, kun lämpötilan ja kosteuden lisäksi seurataan ja mitataan tärinää.Lisää ennakoivasta kunnossapidosta

Lämpötilaa voidaan käyttää myös sähkökeskusten ja -muuntajien valvonnassa ja ennakoivassa kunnossapidossa. Löyhä huonosti kiristetty sähköliitos lämpenee. Lämpötilan mittauksella sekä lämpökamerakuvauksella että automaattisella raja-arvon ylityksen hälytyksellä voidaan estää kalliit mahdollisesta tulipalosta seuraavat vahingot.